Schrijfdans


Ragnhild A. Oussoren een gediplomeerd grafoloog en schrijfpedagoog ontwikkelde
de Schrijfdansmethode. Schrijfdans is speciaal ontwikkeld om de schriftelijke expressie op een
creatieve wijze te ontplooien, ieder op zijn eigen manier. Leren schrijven met Schrijfdans is vanuit je
natuurlijke bewegingen in de ruimte, je eigen zwaai en draai vinden op het schrijfoppervlak.

Bij peuters is schrijfdansen geen schrijven maar wordt het "schrijbelen" genoemd.
Bij kleuters en oudere kinderen wordt schrijfdansen uitgebreider: schrijftekenen, muziektekeningen maken,
Met de basisschrijfbewegingen zoals lussen of bogen kunnen we al beginnen (lang) voordat de kinderen aan letters toe zijn.
Naast het lerende aspect is het heerlijk om op deze manier te bewegen, te tekenen en te schrijven.

Meer over de methode en lesmaterialen: www.schrijfdans.nl

Is schrijven nog wel belangrijk in een tijd van pc en laptop?

Van: Platform Handschriftontwikkeling
Door het maken van schrijfbewegingen verbetert de hersenfunctie bij peuters en kleuters. Bij het leren van een lettervorm ondersteunt
de schrijfbeweging het geheugen bij onthouden (inslijpen) van de vorm. Bij het typen slaat een kind alleen de letters op het toetsenbord
aan, het maakt niet de beweging van de letters om ze zich sensomotorisch eigen te maken. Het 'geschrevene' (getypte)
vervluchtigt daardoor eerder.

Prof. dr. C. Andries stelde vast: "Vloeiend en leesbaar schrijven blijft nodig in een tijd van automatisering en informatisering.
Schrijven vervult nog evenzeer als vroeger functies van communicatieve, structurerende en expressief-creatieve aard."